logo

STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
KONTAKT

 

 

 

 

 

Zestawy ćwiczeń wspomagających naukę w szkole

Umiejętność czytania

Czytanie na głos

Czytanie ze zrozumieniem

Szybkie czytanie

Pisanie klasówek

Ortografia

Usprawnianie pisania

Twórcze pisanie


Matematyka

Klarowność słyszenia i mowy

Samoocena


Koordynacja całego ciała w sporcie i zabawach ruchowych

Uczenie się na pamięć oraz powtarzanie

Myślenie twórcze

Sprawność pisania na maszynie i obsługi komputera