logo

STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
KONTAKT

 

 

 

 

 

Ruchy naprzemienne

Podnieś do góry prawe kolano i dotknij do niego lewą ręką, następnie do podniesionego lewego kolana dotknij prawą ręką (ruchy podobne do marszu w miejscu)

Ćwiczenia te powinny być stosowane w ciągu dnia możliwie jak najczęściej i w urozmaicony sposób.

Efekty: poprawia pisanie, słuchanie, czytanie i rozumienie, koordynacja ruchowa lewej i prawej strony ciała, wzmocnienia oddechu, wzrost energii, poprawa wzroku i słuchu.

Leniwe ósemki

Ćwiczenie wykonuj rysując lub wodząc oczami za przedmiotem po kształcie położonej ósemki (znaku nieskończoności). Ruch zaczynaj zawsze od środka w lewo do góry lewą ręką, a następnie prawą ręką.

Efekt: koordynacja wzroku, obwodowe widzenie, aktywizacja mózgu dla przekraczania środkowej wizualnej linii, integracja półkul mózgowych, mechanizm czytania (ruch oczu z lewej do prawej), rozpoznawanie znaków przy pisaniu, czytanie ze zrozumieniem.

Słoń

Efekt: stymulacja mowy wewnętrznej, twórcze myślenie, słuchanie własnego głosu, rozwój pamięci długoterminowej, zintegrowane widzenie, słyszenie i ruch; mowa, pismo, zapamiętywanie.

Alfabetyczne ósemki (modyfikacja leniwej ósemki)

Efekt: zasady pisowni, twórcze pisanie, koordynacja ręka - oko, rozpoznawanie i kodowanie symboli, zdolności manualne, precyzja ruchowa

Motyl na suficie

Efekt: koordynacja wzrokowo ruchowa, mechanizm czytania i pisania.

Kołyska

Efekt: rozwój zdolności do pracy w środkowym polu ciała, umiejętności wzrokowego śledzenia ruchów w kierunku od lewej do prawej strony, nawyki skupiania uwagi i zrozumienia.

Ruchy naprzemienne na leżąco (rowerek)

Efekt: integracja lewej i prawej strony ciała, czytanie, umiejętność słuchania, pismo, zasady pisowni, matematyka.

Krążenie szyją (wahadło)

Efekt: obuoczne patrzenie, umiejętność czytania, pisania, stabilności, rozluźnienie centralnego układu nerwowego, głośne i ciche czytanie, mowa, język.

Oddychanie przeponowe

Efekt: rozluźnienie centralnego układu nerwowego, czytanie, głośne czytanie, mowa.

Kobra

Efekt - przekraczanie środkowej linii ciała, rozluźnienie centralnego układu nerwowego, obuoczne widzenie, zgodna praca obojga oczu, słuchanie ze zrozumieniem, umiejętności mowy, kontrola motoryki precyzyjnej.