logo

STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
KONTAKT

 

 

 

 

 

Pompowanie piętą

Efekt - integracja tylnych i przednich części mózgu, rozwój wyraźnej mowy i językowych umiejętności, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, zdolności twórczego pisania, zdolności do zakańczania rozpoczętego procesu.

Sowa

Efekt - przekraczanie środkowej audialnej linii (uwaga słuchowa, percepcja i pamięć), słuchanie własnego głosu, doskonalenie dialogu wewnętrznego, rozwój luźnego ruchu oczu, słuchanie ze zrozumieniem, mowę i ustny komunikat, matematyczne wyliczenia, pamięć, praca z komputerem.

Aktywna ręka

Efekt - rozwój wyraźnej mowy i językowych zdolności, rozluźnianie przepony, koordynacja ręka-oko, kaligrafia, zasady pisowni, kaligrafia,

Wypady


Efekt - przekraczanie i praca w środkowej strefie ciała, rozwój percepcji przestrzennej, relaksacji całego ciała, zrozumienia, aktualizacji pamięci krótkoterminowej.

Luźne skłony (sięganie po piłkę)

Efekt - odczuwanie uziemienia i stabilności, wzrokowej integracji, czytanie ze zrozumieniem, liczenie w pamięci, abstrakcyjne myślenie.

Zginanie stopy

Efekt - integracja tylnych i przednich części mózgu, rozwój wyraźnej mowy i językowych umiejętności, zrozumienie w czasie czytania i słuchania, zdolność twórczego pisania, zdolność podążania za logiką zadania i dokończenia go.