logo

ARTYKUŁY
KONTAKT

E-MAIL

Skype: Skype 

 

 

 

 

Nauka gramatyki nie jest potrzebna do tego, żeby umieć posługiwać się językiem. W niektórych krajach nauki gramatyki prawie nie ma w szkołach. Jeśli chcesz zdawać egzamin językowy musisz znać nazwy czasów, czy części mowy, ze względów czysto technicznych - inaczej nie będziesz rozumiał poleceń za egzaminach.
Nauka języka przez wkuwanie słowa posiłkowego "być" jest nieporozumieniem. Gdyby gramatyka była niezbędna żylibyśmy w kraju ludzi niemych.
Wybitny językoznawca i autor "Podręcznika wymowy angielskiej" Wiktor Jassem, stwierdził "że kto opanowuje język obcy dla celów praktycznych, może się go tak nauczyć, by mówić i pisać poprawnie pod względem gramatycznym bez uczenia się gramatyki."