logo

ARTYKUŁY
KONTAKT

E-MAIE

adrbak Skype 

 

 

 

 

Jak przeprowadzić test

W teście zostaną podane słowa w nieznanym Ci języku wraz z tłumaczeniem polskim i zdaniami ilustrującymi ich zastosowanie. Przeczytaj słowa i przykładowe zdania uważnie i następnie przetłumacz kilka zdań. W niektórych przykładach będziesz proszony(a) o przetłumaczenie z polskiego na obcy język, a innym razem Twoim zadaniem będzie przetłumaczenie zdania z języka obcego na polski. Zacznij przez przeanalizowanie praktycznych przykładów podanych niżej i zaznajomienie się ze specyfiką testu.

Słownictwo

aknum = mężczyzna
napra = dziecko
murti = kobieta
li = i
tov = ma
setiv = wie
hamnav = towarzyszy
os = zaimek określony
ne = zaimek nieokreślony

Przykład
Ne napra hamnav os murti. = Dziecko towarzyszy kobiecie.

Zdania do przetłumaczenia

(1) Kobiecie towarzyszy mężczyzna.
(2) Os murti setiv os aknum li os napra.
(3) Kobieta ma dziecko.
(4) Os aknum hamnav ne murti.

Przyjrzyj się tym przykładom, żeby zorientować się na czym będzie polegało Twoje późniejsze zadanie, a potem zaglądnij do odpowiedzi.


Odpowiedzi

(1) Os murti hamnav ne aknum.
(2) Kobieta zna mężczyznę i dziecko.
(3) Os murti tov ne napra.
(4) Mężczyzna towarzyszy jakiejś kobiecie.


Przed rozpoczęciem testu kilka rad, które pomogą Ci osiągnąć lepszy wynik.

  1. Unikaj spędzania zbyt wielkiej liczby czasu nad jakimś problemem, ponieważ Twój czas jest ograniczony i masz jedynie kilka minut na rozwiązanie każdego zadania.
  2. Jeśli utknąłeś w jakimś punkcie przejdź do następnego zadania. Po zakończeniu testu, jeśli Ci czas na to pozwoli, możesz wrócić do nierozwiązanaych zadań.
  3. W niektórych zadaniach zostaniesz poproszony o to, żeby użyć słowa, które zastosowano kilka zdań wcześniej, a w innych będziesz zmuszony przetłumaczyć zdanie dla którego nie podano słowa w odpowiedniej formie. Zostało to zrobione celowo, żeby sprawdzić poziom Twoich podstawowych umiejętności językowych.
  4. Jeśli zobaczysz, że konkretne słowo nie zostało podane w odpowiedniej formie, zrób użytek ze słownictwa i reguł, z którymi zapoznałeś się wcześniej, żeby przetłumaczyć wszystko na tyle wiernie, na ile to tylko możliwe.
  5. Na całość testu przewidziano 30 min.
    Jeśli nie skończyłeś całości przed upływem wyznaczonego czasu, przerwij wykonywanie zadania w tym miejscu, gdzie jesteś.

Gotowy? Zacznij