logo

STRONA GŁÓWNA
ARTYKUŁY
KONTAKT

E-MAIL

adrbak: Skype 

 

 

 


Reklama Metody Callana stanowiąca większe lub mniejsze fragmenty broszury informacyjnej i umieszczona na prawie wszystkich stronach internetowych szkół stosujących ją, wygląda tak:

***

 Metoda Callana ma swe początki w 1960 roku. Organizacja Metody Callana przez 15 lat prowadziła prace badawcze związane z jej doskonaleniem i sprawdzaniem. Metoda zyskała bardzo pozytywne opinie wśród ówczesnych największych autorytetów zajmujących się nauczaniem języka angielskiego. Ze względu na szybkie tempo nauki, szkoły stosujące Metodę Callana przygotowują więcej uczniów do egzaminów Cambridge niż szkoły uczące innymi metodami.

Dokładne tłumaczenie zasad działania Metody mogłoby zabrać wiele stron, ale podstawą jest to, że student mówi i słucha czterokrotnie więcej w czasie lekcji, niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka. W związku z tym uczy się on w czterokrotnie krótszym czasie niż jest to możliwe przy zastosowaniu jakiejkolwiek innej metody.

     W każdej innej metodzie nauki języka student przyswaja lekcję tylko przez ok. 15 sekund z każdej minuty. Przez resztę czasu jego umysł jest rozproszony (student patrzy na zegarek lub przez okno, rozmyśla o tym, co będzie robił wieczorem, itp.). Ucząc się Metodą Callana student jest zmuszony do słuchania przez 60 sekund na minutę (tzn. 4 razy więcej), ponieważ grupa jest stale bombardowana przez lektora pytaniami i studenci nie wiedzą, kiedy zostaną zapytani. Można powiedzieć, że Metoda Callana nie jest cztery razy szybsza, ale inne metody są cztery razy wolniejsze. Dzieje się tak, dlatego, że maksymalnie wykorzystuje ona czas dostępny w ciągu lekcji, podczas gdy inne metody wykorzystują tylko czwartą jej część, marnując przy tym trzy pozostałe.

Czytelnik mógłby pomyśleć, że prędkość mówienia nie jest tak istotna w nauce języka, jak dokładność i poprawność. Naturalnie, poprawność i dokładność są ważne, szczególnie w pisowni, ale prędkość jest absolutnie zasadnicza w mówieniu i rozumieniu, zwłaszcza zaś w rozumieniu. Rozumienie, bowiem musi odbywać się w określonej prędkości. Czytać, pisać czy mówić można z charakterystyczną dla siebie prędkością (byleby nie przesadnie małą), natomiast słuchanie i rozumienie musi być natychmiastowe. Nie można sprawić, aby spiker w radiu, telewizji czy w kinie zaczął mówić wolniej. Dlatego też student musi posiąść umiejętność rozumienia języka angielskiego w tempie minimum 180 słów na minutę.

    12 600 SŁÓW NA GODZINĘ
    Nauczyciele Callana mówią do studentów z prędkością ok. 240 słów na minutę (dwukrotnie szybciej niż w innych metodach) oraz zarówno nauczyciele jak i studenci mówią przez cały czas trwania lekcji. Średnia prędkość rozmowy podczas lekcji wnosi 210 słów na minutę, co oznacza, że student Callana słyszy ok. 12 600 słów na godzinę. W innych metodach jest to liczba tylko ok. 3 000 słów. Dzięki słuchaniu większej ilości słów na godzinę, mówieniu w klasie i używaniu samemu większej ilości słów, student oczywiście uczy się znacznie szybciej. Faktycznie jest to cztery razy szybciej.

  PRĘDKOŚĆ MA SWE ŹRÓDŁO W REGULARNYCH POWTÓRKACH
    Metoda Callana osiąga tak dużą prędkość mówienia i rozumienia poprzez zadawanie studentom tych samych pytań każdego dnia aż do momentu, kiedy będą oni rozumieli i odpowiadali przy największej prędkości. Zwykle jest to osiągane po czterech czy pięciu powtórkach.

 UCZENIE SIĘ SZYBKO OZNACZA TAKŻE UCZENIE SIĘ DOBRZE   
    Niektórzy ludzie mówią, że nie zależy im na tym, żeby uczyć się języka angielskiego szybko, ale chcą oni przede wszystkim nauczyć się go dobrze. Obawiają się, że jeżeli będą uczyć się szybko, to nie nauczą się dobrze, a ponadto równie szybko wszystko zapomną. Efekty szybkiego uczenia się takich przedmiotów jak historia czy geografia rzeczywiście mogłyby być katastrofalne. Jednak w odróżnieniu od każdego innego przedmiotu, języka najlepiej uczyć się szybko. Szybkość mówienia i rozumienia jest podstawą w nauce języka. Uniemożliwia ona studentowi myślenie w jego własnym języku i stwarza mu warunki do myślenia w języku angielskim, co pozwala uniknąć zamieszania. Jeżeli nadal wątpliwą wydaje się możliwość nauczenia się języka zarówno szybko, jak i dobrze, należy pamiętać o tym, że szkoła Callana przygotowuje studentów do egzaminu Cambridge First Certificate. Jak wiadomo, aby zdać ten egzamin, student musi opanować język angielski dobrze, a nie tylko szybko

  STUDENT MUSI MÓWIĆ
    Spośród czterech aspektów nauki języka obcego - czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie - mówienie uważa się zwykle za najtrudniejsze. Jak już wcześniej wspomniano, student uczący się Metodą Callana jest zmuszony nie tylko do słuchania przez cały czas, ale również do mówienia, gdyż wciąż zadawane mu są pytania. W ten sposób szybko pokonuje on początkowe zakłopotanie, które może wystąpić przy mówieniu, to zaś daje mu pewność siebie w konwersacji poza klasą.

    SŁABA PAMIĘĆ POKONANA PRZEZ REGULARNĄ POWTÓRKĘ
    Dwaj najwięksi wrogowie uczenia się to nuda i słaba pamięć. Metoda Callana pokonuje nudę przez szybkość, a słabą pamięć przez powtórki. Powtarzanie wszystkiego cztery czy pięć razy gwarantuje nie tylko dużą prędkość mówienia i rozumienia, ale i trwałe zapamiętywanie zdobywanej wiedzy bez względu na to, jak słabą pamięć ma student.

   JEDNAKOWY CZAS MÓWIENIA
     Inną właściwością Metody Callana jest to, że każdy student ma przeznaczoną taką samą ilość czasu na mówienie. W większości metod najbardziej rozmowni studenci zajmują prawie cały czas, podczas gdy reszta siedzi w milczeniu.

     NIEŚMIAŁOŚĆ
   Kolejną zaletą Metody Callana jest to, że pokonuje ona nieśmiałość studenta. Wielu studentów podczas nauki języka obcego obawia się mówić. W metodzie Callana, bazującej w większości na pracy ustnej pytanie - odpowiedź, student jest zmuszany do mówienia, a w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk

     STUDENT JEST ZMUSZONY DO UCZENIA SIĘ
    Jak wynika z powyższego, jeśli student jest zmuszony do mówienia i słuchania przez całą lekcję, to w konsekwencji, chcąc nie chcąc, jest zmuszony i do nauki. Jest rzeczą niemożliwą, aby student uczący się Metodą Callana siedział w klasie i nie uczył się. Metoda Callana zmuszając studentów do nauki sprawia, że stają się oni nastawieni entuzjastycznie, ponieważ czują, że coś osiągnęli.

   NIE JEST WAŻNE NATYCHMIASTOWE ROZUMIENIE WSZYSTKIEGO
  Nie jest ważne dla studenta rozumienie pytań za pierwszym razem, ani też dokładne rozumienie tego, co sam mówi. Wszystko jest powtarzane wiele razy aż do momentu, kiedy student będzie rozumiał to bez trudności.

     ZAAKCEPTUJ METODĘ TAKĄ, JAKA ONA JEST - TO DZIAŁA!
    Jak w przypadku większości rzeczy w życiu, bardzo prostym jest doszukiwanie się wad w Metodzie Callana. Może się zdarzyć, że student nie będzie się zgadzał z niektórymi regułami Metody lub nie będzie ich lubił. Tak naprawdę nie ma to znaczenia - bo Metoda działa. Prowadzi ona studenta do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów i dzieje się to cztery razy szybciej niż w przypadku innych metod.

***

Jak wygląda rzeczywistość? dalej