logo

ARTYKUŁY
KONTAKT

 

 

Skuteczność Metody Sedony została potwierdzona przez Harvard Medical School.

Badania nad metodą Sedony zostały przeprowadzone przez dra Richarda J. Davidsona ze  State University w Nowym Yorku we współpracy z drem Davidem C. McClellandem z  Harvard University. Dr Davidson współpracował z jednymi z najlepszych naukowców w dziedzinie pracy nad metodami redukcji stresu, a dr McClelland jest uznanym międzynarodowym autorytetem w dziedzinie motywacji.

SCZEGÓŁY

Testy opierały się na badaniu przeprowadzonym na trzech grupach składających się z 20 osób każda. Jedna grupa była uczona Metody Sedony® , druga progresywnej relaksacji, a trzecia składała się z osób, które choć były zainteresowane technikami obniżającymi poziom stresu, to jednak żadnymi z nich nie umiały się posługiwać. (Progresywna relaksacja jest metodą polegającą na napinaniu i rozluźnianiu mięśni. Jest to powszechnie akceptowana metoda stosowana w obniżaniu napięcia od 1935 roku.)

Wszystkim uczestnikom pokazano film przedstawiający trzy, niezwykle krwawe, wypadki przy pracy. Pierwszy raz zrobiono to przed treningiem,  następnie dwa tygodnie po jego zakończeniu, a ostatni raz trzy i pół miesiąca później. Przeprowadzono liczne pomiary psychologiczne podczas oglądania filmu i natychmiast po jego zakończeniu.  

Rezultaty

PRACA SERCA

W grupie stosującej progresywną relaksację, podczas oglądania filmu po raz trzeci zanotowano 100% poprawę pracy serca w stosunku do grupy kontrolnej. W grupie stosującej Metodę Sedony odnotowano 360% poprawy w stosunku do grupy kontrolnej.

CIŚNIENIE KRWI

Rozkurczowy element ciśnienia krwi jest drugim z odczytywanych wskaźników przy badaniu ciśnienia krwi i uważa się go za istotniejszy. Porównanie ostatniego pomiaru (po trzecim pokazie) z pierwszym wskazało 2% poprawę w kontrolnej grupie.

Grupa stosująca progresywną relaksację miała ciśnienie rozkurczowe o 3 % niższe, a grupa stosująca Sedonę o 10%.

NAPIĘCIE MIĘŚNI

Napięcie mięśni podczas trzeciego pokazu wywołującego stres filmu pokazało, że ich napięcie w grupie kontrolnej zmniejszyło się 14%, w grupie stosujące progresywny relaks o 28%, a w grupie Sedony o 26% .

Mimo tego, że Metoda Sedony® nie koncentruje się na napięciu mięśni (jest techniką umysłową) wywiera równie duży wpływ na napięcie mięśni (jedynie dwa punkty procentowe różnicy) w stosunku do relaksu progresywnego.

WNIOSKI

Naukowcy wyciągnęli wnioski, że Metoda Sedony jest wybitną techniką “ze względu na jej prostotę, skuteczność, brak dyskusyjnych koncepcji i szybkość możliwych do zaobserwowania efektów”.

Dowody naukowe poparły doświadczenie większości absolwentów którzy donosili, że są spokojniejsi w trudnych sytuacjach po tym, jak nauczyli się Metody Sedony® .


Czy rezultaty są długotrwałe?

 

Badania przeprowadzone korporację MONY

Badania na wzrost skuteczności agentów ubezpieczeniowych korporacji MONY. Sprawdzono jaki efekt wywarła Metoda Sedony na wielkość sprzedaży. Grupa która stosowała metodę została porównana z grupą kontrolną pod względem produktywności, wieku, płci i lat pracy w firmie. Grupa Sedony przewyższyła efektywnością grupę kontrolną o 33%. Jest również interesującą  rzeczą wartą podkreślenia to, że różnica zwiększyła się w drugiej połowie testowanego okresu. Skuteczność rosła w miarę upływu czasu.    

Badanie absolwentow Sedona Method

RODZAJ BADAŃ

Przeprowadzono dwa rodzaje badań: telefoniczne, które koncentrowało się na ocenie metody i korzyści z niej płynących oraz badanie anonimowe skupione na korzyściach płynących z kursu.

KTO BYŁ BADANY

Losowa grupa 117 absolwentów kursu Medody Sedony była badana przez okres 17 miesięcy.

Wszyscy uczestnicy byli badani przez telefon, a następnie otrzymywali pisemne testy do wypełnienia na które odpowiadali anonimowo. Również podczas rozmowy telefonicznej byli zapewniani, że ich odpowiedzi nie będą nigdzie ujawniane. Mijało przeciętnie 9 miesięcy od momentu kiedy badany ukończył kurs.

EFEKTY

Uczestniczący w badaniu w formie pisemnej w 91% oceniło kurs jako wartościowy, bardzo wartościowy lub niezwykle wartościowy. Uczestnicy badań przeprowadzanych telefonicznie, w 92% ocenili kurs jako wartościowy, bardzo wartościowy lub niezwykle wartościowy. Ani jedna osoba w obu grupach nie oceniła go negatywnie. A z wszystkich ocen najczęściej przyznawaną była ‘niezwykle wartościowy’ -- w obu badanych grupach i u przeważającej większości respondentów.  

Podsumowanie skuteczności

Przeprowadziliśmy również badania nad skutecznością metody w środowisku pracy i tabela umieszczona poniżej wskazuje zanotowane korzyści.

Analiza korzyści na podstawie kwestionariusza dostarczonego przez firmę SCI

                       Kategoria     

                                        Skuteczność

1. Reakcja na stresujące sytuacje

89 %

2. Relacje z ludźmi 80 %
3. Umiejętność odprężenia się 78 %
4. Ogólne dobre samopoczucie 76 %
5. Poziom niepokoju 76 %
6. żywotność 51 %
7. Wydajność pracy 63 %
8. Zmniejszenie niepożądanych nawyków 35 %
9. Jakość snu 35 %